Oferujemy naszym klientom  gaz o wysokooktanowej mieszance propan-butan,bez zanieczyszczeń.Każda dostawa potwierdzona badaniem renomowanego laboratorium.Wysoka liczba oktanowa między 93 , a 95

Gaz propan-butan - autogaz jest obecnie najtańszym z typowych paliw do silników spalinowych pojazdów samochodowych. Stanowi ciekawą alternatywę dla benzyny i oleju napędowego Jest także paliwem najbardziej, przyjaznym środowisku naturalnemu ze wszystkich stosowanych do napędu silników spalinowych.  

ZALETY  naszego AUTOGAZU

EKONOMIA – niski koszt eksploatacji w porównaniu do benzyny to około 50%,  mniejsze zużycie podstawowych elementów silnika oraz zwiększona trwałość świec zapłonowych

EKOLOGIA – znacznie mniejsza emisja szkodliwych związków do atmosfery

KOMFORT – cichsza praca silnika i zmniejszone wibracje

Jak każde paliwo silnikowe, również LPG posiada rygorystyczne normy i podlega kontrolom jakościowym. Kontrole są wykonywane przez Inspekcję Handlową na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Są to działania prowadzone w ramach ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Gaz płynny do zasilania pojazdów samochodowych powinien spełniać wymogi normy PN-EN 589, zwanej normą autogazową. Aby propan-butan mógł być stosowany jako autogaz powinien charakteryzować się:
- liczbą oktanowo-motorową nie niższą niż 89,
- zawartością siarki nie większą niż 50 mg/kg,
- prężnością par – maks. 1550 kPa przy 40°C.

Nasz AUTOGAZ to:

Wysoka liczba oktanowa – powyżej 93

Jakość spalania gazu płynnego w silniku wynika przede wszystkim z jego składu węglowodorowego. To on wpływa na wartość liczby oktanowej (LO) oraz prężność par. Odpowiednia liczba oktanowa zapewnia spalanie paliwa bez szkodliwego dla silnika zjawiska spalania stukowego.

Optymalna i stabilna zawartość propanu: 70% w zimie i nie mniej niż 60% w lecie 

Skład węglowodorowy LPG ma zasadniczy wpływ zasadniczy na prężność par - im wyższa zawartość propanu tym większa prężność par. Zbyt niska wartość prężności par powoduje kłopoty z uruchomieniem silnika. Z tego właśnie powodu zimą zwiększa się zawartość propanu w gazie płynnym Zbyt wysoka wartość tego parametru skutkuje skłonnością paliwa do lokalnego odparowywania w przewodach (zanim trafi do reduktora-parownika). Objawia się to obniżeniem mocy silnika czy przerwami w jego pracy. 

Najniższy poziom obecności siarki – poniżej 10 mg/kg

Zawartość związków siarki i wody w gazie wpływa na zwiększoną korozyjność LPG. Powstający w wyniku ich spalania dwutlenek siarki SO2 jest niekorzystny dla środowiska oraz dla układów katalitycznego spalania (zmniejsza jego zdolności do redukcji zanieczyszczeń). Powoduje również zwiększoną korozję całego układu wylotowego. 

Brak obecności wody

Woda zawarta w paliwie zwiększa jego właściwości korozyjne. Również inne związki stają się dużo bardziej korozyjne dla wnętrza silnika w obecności wody. Duża zawartość wody w porze zimowej może być również przyczyną powstawania korków lodowych w układzie paliwowym.